Sisteme de ghidare PGS

Sistemele de ghidare sunt recomandate cu precădere în parcările supraetajate sau parcările de mari dimensiuni, datorită identificării rapide a locurilor libere și implicit a scăderii consumului de carburant și a noxelor eliminate de autovehicule.

Utilizarea sistemului de ghidare cu senzori facilitează administrarea parcării, permite informarea și ghidarea rapidă a clienților în interiorul parcării și îmbunătățește experiența clienților de utilizare a parcării prin economisirea de timp.

Clientul parcării se orientează după luminile indicatoare și după panourile de ghidare cu săgeți. Sistemul permite vizualizarea în timp real a statusului pe sectoare și raportarea locurilor libere individual și la nivel general.


SENZORI CU ULTRASUNETE ȘI INDICATOR LUMINOS CU LED

Senzorii cu ultrasunete și indicator luminos cu LED ultrabright de la KADRA au rol de monitorizare și indicare cu precizie a stării fiecărui loc de parcare. Vizibilitatea locurilor libere este ridicată indiferent de condițiile de iluminare a parcării, din ambele direcții de deplasare, facilitând utilizarea la capacitate optimă a parcării.


PANOURI GHIDARE CU SĂGEȚI ȘI AFIȘARE LOCURI LIBERE

Panourile de ghidare permit informarea rapidă a clienților parcării cu privire la numărul de locuri libereși direcția de acces spre acestea, poziționarea zonelor cu locuri special destinate persoanelor cu dizabilități sau orice alte informații.

Vizibilitatea panourilor este foarte bună din toate unghiurile, indiferent de condițiile de iluminat.


INTERFAȚĂ SOFTWARE PENTRU MONITORIZARE
Software-ul care gestionează dispozitivele sistemului PGS permite monitorizarea în timp real, de la distanță, a stării fiecărui loc de parcare, a stării panourilor de ghidare și controlul de la distanță al acestora. Operatorul are posibilitatea de configurare a zonelor rezervate din parcare, prin indicarea locurilor rezervate cu culori diferite.

Software-ul sistemului PGS permite totodată generarea de statistici și rapoarte personalizate referitoare la nivelul de ocupare a locurilor de parcare pe intervale de timp, referitoare la gradul de utilizare a diferitelor zone din parcare, etc.

Domenii de aplicare:

Trimiteți-ne e-mail