Sistem de acces și administrare fluxuri medicale

Soluția pentru gestionarea optimă a resurselor umane în unitățile medicale