Smart parking

Tehnologia inovatoare în sprijinul problemei spinoase a locurilor de parcare urbane