Patrimoniul național și calitatea spațiului construit

Aluterm Group susține inițiativa OAR de a aduce în atenția autorităților și în discuție publică aspectele legate de calitatea spațiului construit și de respectare a patrimoniului