Din 1993 schimbam perspectiva asupra constructiilor in Romania

Parteneriate cu cei mai mari producatori globali | Tehnologii moderne | Arhitectura moderna

Am participat la foarte multe lucrări, multe îţi sunt cunoscute: Pasajul Basarab, Bucharest One, The Office, am inovat în foarte multe dintre ele – am adus în România primele uşi rotative din bronz, am furnizat sistemele din policarbonat pentru clădirea INCUBOXX (cu faţada integrală din policarbonat), soluţiile pe care noi le oferim în România sunt montate şi Londra sau Berlin.

La KADRA poţi schimba lumea, lumea construcţiilor din România.

Ai acces la foarte multe resurse si poti creste profesional rapid

Ai contact cu furnizori globali care ofera solutii de top in proiecte din toata lumea

KADRA inseamna impreuna, te vom sprijini, vom munci si vom creste impreuna

Cariere – KADRA

Cunoștințe și abilități necesare:

 • Absolvent de studii superioare în domeniul tehnic;
 • Cunoștințe de legislație: normative naționale și standarde europene armonizate;
 • Minim 2 ani experiență în domeniul soluțiilor pentru protecție la incendiu (uși rezistente la foc, trape de evacuare a fumului etc.);
 • Foarte bune abilități de comunicare;
 • Bune abilități de planificare și organizare;
 • Bună capacitate de asimilare a informaților noi;
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel avansat;
 • Cunoștințe bune de Microsoft Excell și PowerPoint
 • Permis de conducere (categoria B).

Responsabilități:

 • Urmărirea tendințelor pieței și a activității competitorilor pentru a identifica noi oportunități, precum și ajustări ale ofertei noastre existente și efectuarea de studii și rapoarte comparative;
 • Construirea strategiei de produs în scopul atingerii obiectivelor de business ale companiei;
 • Construirea de relații cu proiectanții și verificatorii la foc;
 • Menținerea unei bune relații de colaborare cu partenerii noștri europeni și negocierea cu aceștia a condițiilor comerciale;
 • Implicarea directă în organizarea evenimentelor de promovare (conferințe, mese rotunde, întâlniri virtuale cu persoane cheie din domeniul construcțiilor), conceperea și susținerea prezentărilor de soluții;
 • Actualizarea continuă a documentației de produs și a materialelor comerciale de susținere a vânzărilor, inclusiv a conținutului de pe website-ul companiei;
 • Actualizarea listelor de prețuri și a politicilor comerciale pentru produsele din portofoliu;
 • Dezvoltarea de material de instruire și efectuarea de traininguri cu echipele de vânzări și back-office în scopul susținerii activității comerciale;
 • Comunicarea în cadrul echipei a tuturor produselor noi, a modificărilor de caracteristici, prețuri sau termene comerciale etc.;
 • Colaborare interdepartamentală în scopul menținerii stocurilor optime, rezolvării problemelor tehnice dificile, realizării obiectivelor de vânzări;
 • Susținerea inginerilor de vânzări la întâlnirile cu clienții și participarea la construirea soluției și a ofertei pentru proiectele complexe;
 • Comunicare permanentă cu managerii de proiect pentru eliminarea obstacolelor în integrarea soluțiilor oferite către client;

Cunoștințe și abilități necesare:

 • Studii superioare absolvite
 •  Minim 3 ani experiență într-un rol de management al unei echipe de vânzări,
 • Experiență în vânzarea de produse tehnice pe proiecte;
 • Bune abilități de comunicare;
 • Foarte bune abilități de planificare și organizare;
 • Foarte bune abilități de networking;
 • Foarte bune abilități de negociere;
 • Permis de conducere cat. B.

Descrierea jobului

 • Participă la elaborarea si integrarea strategiilor comerciale în concordanță cu obiectivele principale ale companiei;
 • Implementază strategiile comerciale la nivelul echipei coordonate;
 • Realizează obiectivele de creștere anuale (venituri, mix portofoliu, profit, brand awarness, cota de piață și obiective organizaționale) prin management și suport comercial;
 • Participă la elaborarea bugetelor anuale de venituri și cheltuieli ale departamentului de vânzări;
 • Coordonează activitățile de vânzări la nivel național, pentru a se asigura că toate planurile de acțiune și de implementare se desfășoară în timp real;
 • Evaluează continuu portofoliul de produse;
 • Dezvoltă parteneriate strategice cu clienții mari prin menținerea relației, interacțiune personală cu aceștia;
 • Face vizite regulate în teritoriu și oferă sprijin colegilor din echipă în interacțiunea cu clienții;
 • Identifică și gestionează eficient oportunitățile din piață;
 • Definește obiectivele și deleagă responsabilități clare colegilor din subordine prin distribuirea solicitărilor în mod echitabil;
 • Evaluează periodic structura organizatorică din cadrul departamentului și propune soluții de optimizare a activităților aferente;
 • Participă la elaborarea și pune în aplicare programul de promovare a soluțiilor Kadra la arhitecții si proiectanții cheie;
 • Asigură comunicarea și un spirit colaborativ între colegii din departament;
 • Asigură o interacțiune eficientă, în timp real, cu omologii din celelalte departamente;
 • Identifică nevoile de pregătire profesională și dezvoltă echipa în permanență;
 • Participă la procesul de recrutare și selecție de personal cheie în vânzări-proiecte.

Dacă eșt1 pas1onat d3 cifr3, anal1za lor și de m0dul cum 3l3 part1c1pă la d3zv0ltarea bus1ness-ulu1, eșt1 0rgan1zat și 0r1entat spr3 r3zultat3, ac3st job 3ste p3ntru t1ne!

Cunoștințe și abilități necesare:

 • Studii superioare în domeniul financiar – contabil;
 • Experiență de 3 ani pe un post similar (Manager Financiar, Controller Financiar, Contabil Șef, Financial Planning Analyst);
 • Cunoașterea legislației în domeniul financiar-contabil și al fiscalității;
 • Cunoștințe avansate de operare Microsoft Excel și Power Point;
 • Abilități foarte bune de coordonare, organizare și planificare;
 • Capacitate de analiză și sinteză a informaţiilor;
 • Bune abilităţi de prezentare și comunicare;
 •  Proactivitate în obținerea informaţiilor necesare;
 • Experiență de lucru într-un sistem ERP.

Descrierea jobului:

 • Coordonează întreaga activitate financiar-contabilă a companiei pentru a se asigura că toate procesele se desfășoară în cele mai bune condiții;
 • Acţionează ca partener în cadrul organizaţiei asigurând asistenţă celorlalte compartimente ale companiei cu privire la activitatea de care este responsabil și contribuie proactiv la implementarea diverselor proiecte la nivel organizaţional;
 • Elaborează bugetul anual și alte previziuni financiare ale companiei împreună cu Directorul Executiv și managerii de divizii/departamente;
 • Asigură întocmirea la timp și corect, la standardele legale în vigoare, a rapoartelor și situațiilor financiare către autoritățile statului, managementul și acționarii KADRA, precum și alți parteneri externi (bănci, auditori externi și interni, furnizori, etc.)
 • Conduce și oferă direcțiile și instructajul necesare subordonaților direcți în domeniul financiar-contabil și asigură înțelegerea optimă și transmiterea la timp a informațiilor financiare, atât pe verticală, cât și pe orizontală în cadrul companiei;
 • Răspunde de managementul capitalului circulant, împreună cu ceilalți manageri de departamente, prin gestionarea și îmbunătățirea colectării creanțelor din piață și propuneri pentru managementul eficient al stocurilor și al furnizorilor;
 • Elaborează și răspunde de buna execuție a fluxurilor de numerar în cadrul companiei;
 •  Răspunde pentru buna execuție a auditurilor financiare externe și implementează la timp și la standarde calitative ridicate a soluțiilor sau a măsurilor identificate de către auditor;
 • Identifică, propune și răspunde de implementarea diverselor soluții de reducere a costurilor și de creștere a productivității companiei aprobate de către Directorul Executiv;
 • Realizează analize de cost şi profitabilitate pe linii de business, grupe de produse etc. – specifice activităţii companiei.

Acces liber pentru noi talente!

Întărim echipa noastră de specialiști în managementul parcărilor și a sistemelor de tip Smart City cu doi colegi din zona județului Cluj și București. Dacă stăpânești domeniul tehnic, ai experiență în vânzări B2B și în interacțiuni cu arhitecți, proiectanți, investitori și reprezentanți ai sectorului administrativ, acest job poate fi provocarea de care ai nevoie!

Cunoștințe și abilități necesare:

 • Studii superioare (cele tehnice reprezintă avantaj);
 • Experiență de minimum 1 an în vânzări consultative/b2b;
 • Abilități de comunicare și negociere;
 • Abilități de muncă în echipă;
 • Foarte bune abilități de organizare și planificare;
 • Capacitate de a acumula, interpreta și transmite date tehnice;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Cunoștințe de operare PC (pachetul Microsoft Office);
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate pentru deplasări pe aria de responsabilitate (cca 80% din timp);
 • Cunoașterea pieței de vânzare de soluții în domeniul construcțiilor.

Responsabilitățile jobului:

 • Prezentarea și promovarea produselor comercializate în conformitate cu standardele și politica comercială a companiei;
 • Identificarea de noi clienți în vederea lărgirii portofoliului;
 • Menţinerea şi dezvoltarea relaţiei cu clienţii actuali prin vizite de lucru la sediul acestora;
 • Prospectarea pieței de profil din zona alocată atât din perspectiva potențialilor clienți cât și din perspectiva concurenței;
 • Prezentarea și realizarea ofertelor în concordanță cu nevoile clienților;
 • Încheierea contractelor respectând politica de vânzare a firmei;
 • Realizarea obiectivelor lunare, trimestriale și anuale de vânzări;
 • Completarea raportului de activitate;
 • Participarea la realizarea strategiei de creştere a vânzărilor;
 • Urmărirea bunei derulări a contractelor până la încasare;
 • Planificarea programului de vizite la clienți;
 • Propunerea de oportunități de dezvoltare a zonei de activități.

Cunoștințe și abilități necesare:

 • Studii superioare absolvite (cele tehnice reprezintă avantaj);
 • Experiență pe un post de suport administrativ de minimum 1 an;
 • Foarte bune abilități de organizare;
 • Bune abilități de comunicare;
 • Bună capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate foarte bună de atenție la detalii;
 • Bune cunoștințe de operare PC (Microsoft Office);
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu.

Responsabilitățile jobului:

 • Redactezi contracte comerciale pentru clienții departamentului Smart City;
 • Oferi suport în comandarea produselor necesare, către departamentul de achiziții;
 • Emiți facturile proforme către clienți;
 • Menții legătura cu departamentul operațional pentru a se asigura că marfa ajunge la client;
 • Gestionezi documentele specifice firmei în interacțiunea cu depozitul (avize, facturi);
 • Gestionezi și arhivezi într-un mod organizat documentațiile tehnice și  contractele comerciale;
 • Oferi informații generale referitor la produse precum și informații asupra caracteristicilor tehnice ale acestora, către clienți/potențiali clienți care contactează firma, prin telefon sau e-mail;
 • Urmărești licitațiile publice și informezi echipa în timp util privind documentele solicitate și actualizările intervenite pe parcursul procesului de licitare.

Dacă stăpânești domeniul electric, ești o persoană responsabilă și îți place să găsești soluții, merită să încerci această provocare!

Cunoștințe și abilități necesare:

 • Tehnician cu bune cunoștinte electro-mecanice;
 • Disponibilitate pentru deplasări în zonele limitrofe județului Cluj;
 • Experiență de 2 ani într-un un post similar de tehnician montaj/mentenanță electro-mecanică;
 • Carnet conducere categoria B;
 • Persoană atentă la detalii, responsabilă;
 • Experiența în montarea automatizărilor constituie un avantaj.

Responsabilitățile jobului:

 • Montajul automatizărilor pentru căi de acces: uși automate, uși industriale, uși tehnice. sisteme de management al parcărilor;
 • Constatarea defecțiunilor, efectuarea diagnozei și a service-ului echipamentelor;
 • Mentenanța pentru echipamente aflate în contractare către clienți;
 • Participare activă la îmbunătățirea calității montajelor și a procedurilor de lucru.

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice absolvite;
 • Experiență de lucru în ofertare produse tehnice de minim 2 ani;
 • Experiență de lucru pe planuri de proiect;
 • Experiență de lucru în AutoCad la nivel mediu;
 • Cunoștințe de legislație în domeniul construcțiilor;
 • Bune abilităţi de comunicare;
 • Capacitate bună de organizare și prioritizare;
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu;
 • Carnet de conducere categoria B.

Descrierea jobului

 •  Oferire de supot tehnic către echipa de vânzări;
 • Susținerea ofertei tehnico-comerciale către client;
 • Oferire sprijin administrativ către echipa de vânzări în ce privește gestionarea relației cu clienții;
 • Colaborare cu furnizorii externi în vederea soluționării proiectelor complexe;
 • Redactarea ofertelor tehnico-comerciale;
 • Întocmirea contractelor de vânzare și a anexelor necesare;
 • Întocmirea dosarului de documentație aferent proiectului, conform legislației în vigoare;
 • Participare la negocieri împreună cu titularul de contract, la nevoie;
 • Realizarea vizitelor pe șantier pentru clarificarea datelor proiectului, după caz;
 • Oferirea de consultanță tehnică în legătură cu produsele Kadra, în funcție de nevoile și solicitările clientului;

Candidatul ideal

 •  Studii superioare în domeniul electrotehnic sau telecomunicații;
 • Cunoștințe de bază despre protocoale de rețea (TCP, UDP, IP) și protocoale de aplicare (DHCP, FTP, HTTP, DNS);
 • Cunoștințe de bază în SQL și XML;
 • Foarte bune abilități de comunicare, planificare, organizare, muncă în echipă;
 • Atitudine excepțională față de nevoile identificate la clienți (proactivitate, orientare spre rezolvarea eficientă a problemelor și oferirea de soluții punctuale);
 • Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate pentru deplasări.

Descrierea jobului

 •  Gestionează implementarea sistemelor de parcare (verificare soluție, alocare resurse, întocmire Gantt, verificări intermediare, configurare hardware&software);
 • Oferă suport tehnic pentru sisteme de management al parcărilor către clienți, atât remote, cât și în locații;
 • Supervizează procesul de testare si verificare a echipamentelor din sistemul de parcare;
 • Menține relația tehnică cu producătorii sistemelor de parcare;
 • Responsabil de procesul de integrare a soluților noi către echipa de vânzători și colaboratori;
 • Responsabil de organizarea și efectuarea training-urilor tehnice interne pe sistemele administrate;
 • Realizarea documentației pentru procesele tehnice (ghiduri, fișe tehnice, proceduri de exploatare a echipamentelor).
[contact-form-7 id="13846" title="Formular de contact 1"]

Cultura organizationala

KADRA

Valorile care stau la baza companiei sunt si cele care unifica si intaresc echipa: increderea, responsabilitatea, pasiunea, coeziunea si respectul fata de mediu. Am construit o cultura organizationala prin care stimulam creativitatea si asumarea responsabilitatii angajatilor. Astfel suntem mereu de incredere si capabili sa gasim solutii in relatia cu partenerii nostri.

In contextul existentei unei retele nationale si a mai multor filiale in Cluj, Timisoara, Bacau, Bucuresti, comunicarea devine elementul care amplifica legaturile si ofera coeziune. Ne caracterizeaza atitudinea pozitiva, aceea care ne ajuta sa depasim obstacolele, sa ne sporim potentialul si sa comunicam in vederea gasirii solutiilor optime. Credem in rolul determinant pe care il au angajatii in povestea de succes KADRA si acordam maxima importanta acestora.

Valorile

KADRA Group

 • Incredere

  Credem in relatiile care nu sunt dependente de timp, care au la baza increderea reciproca.

 • Implicare

  In fiecare zi, pentru fiecare proiect, prin fiecare produs pe care il comercializam, impartasim pasiune si ne implicam responsabil.

 • Coeziune

  Credem in oameni si in coeziunea dintre ei. Echipa KADRA este cea care isi are meritul pentru cei 20 de ani de activitate de succes.

 • Dezvoltare durabila

  Operam astfel incat sa protejam mediul inconjurator, sanatatea si siguranta angajatilor nostri si a comunitatilor in care ne desfasuram activitatea. Dorim sa construim un viitor mai bun, de aceea masuram cu atentie impactul pe care activitatea noastra il are asupra mediului si urmarim in permanenta sa il pastram pozitiv.

In cazul in care crezi in misiunea noastra!

Nu exista pozitii deschise care sa se potriveasca cu profilul tau, insa iti place povestea noastra si crezi in misiunea pe care ne-am asumat-o?! Scrie-ne folosind formularul de mai jos si spune-ne povestea ta, suntem in permanenta foarte deschisi sa auzim si sa cunoastem oameni care au ceva de spus. 

Consultă specialistul KADRA