Prelucrare date cu caracter personal Operator – Aluterm Group S.R.L.

S.C. Aluterm Group SRL este operator avizat de AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL pentru prelucrare de date cu caracter personal in scopul: reclama, marketing si publicitate si figureaza in registrul de evidenta cu nr. 34723.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Aluterm Group S.R.L. , are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: Reclama, marketing şi publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru informarea periodica cu privire la noutatile si promotiile liinilir de business Aluterm Group. Refuzul dvs. determină neinformarea dumneavoastra cu privire la noutatile, promotiile Aluterm Group sau a liinilor de business Aluterm Group.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: informatiile se comunica la cerere persoanei vizate (orice persoana are dreptul de a primi datele stocate de Aluterm Group care o vizeaza).

Prin completarea formularului trimis anterior  v-ati dat acordul pentru a primi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc.  Aluterm Group. Daca nu mai doriti acest lucru ne puteti solicita oricand oprirea comunicarii printr-o cerere trimisa pe adresa marketing@aluterm.ro sau la sediul central: Aluterm Group SRL, Adrsa sediul central, Cluj – Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@kadra.ro sau la sediul central: Aluterm Group SRL, Adrsa sediul central, Cluj – Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Informatii suplimentare

Adrsa sediul central:

Cluj – Napoca

Str. Tăietura Turcului nr. 47

Web:

www.kadra.ro

www.aluterm.ro

www.came.ro

www.makroplast.ro

www.siatec.ro

www.parkomatic.ro

Email:

contact@kadra.ro

Telefon:

0737 975 305

Informatii cu privire la colectarea, utilizarea si protejarea datelor cu caracter personal colectate de Operatorul Aluterm Group:

  • Identitatea operatorului

Aluterm Group SRL, Adrsa sediul central, Cluj – Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, Web:

www.kadra.ro, www.aluterm.ro, www.came.ro, www.makroplast.ro, www.siatec.ro, www.parkomatic.ro,

Email: contact@kadra.ro, Telefon: 0737 975 305, CUI RO17696129.

  • scopul in care se face prelucrarea datelor

Reclamă, marketing şi publicitate

Datele sunt colectate cu scopuri exclusive de marketing: de informare a clientiilor referitor la noutatile grupului Aluterm.

  • Persoanele care si-au dat acceptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal de catre Aluterm Group pot anula sau pot solcita modificarea datelor in orice moment printr-o notificare scrisa catre operator. In notificarea scrisa, solicitantul trebuie sa demonstreze ca este persoana detinatoare a datelor furnizate. Aluterm Group isi rezerva dreptul de a face verificari suplimentare pentru a se asigura de autentcitatea cererii. Notificarea se poate trimite pe adresa contact@kadra.ro sau la sediul central: Aluterm Group SRL, Adrsa sediul central, Cluj – Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47.

Aluterm Group nu intentioneaza dezvaluirea datelor catre terti.

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operatorul Aluterm Group, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Cererea se poate trimite pe adresa contact@kadra.ro sau la sediul central: Aluterm Group SRL, Adrsa sediul central, Cluj – Napoca, Str. Tăietura Trcului nr. 47. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul Aluterm Group va comunica acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele date in termen de 15 zile:

  1. a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
  2. b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
  3. c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
  4. d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
  5. e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Operatorul Aluterm Group asigura protectia datelor conform ORDIN nr. 52 din 18 aprilie 2002.

Operatorul Aluterm Group colecteaza si pastreaza date cu caracter personal ce vor fi folosite in activitati de marketing. Principalele date utilizate sunt: nume, prenume, email, telefon, adresa, compania la care lucreaza, functia, sex-ul.

1.Identificarea şi autentificarea utilizatorului

Prin utilizator se înţelege orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Utilizatorul are acces la modificarea datelor cu caracter personal proprii printr-o notoficare scrisa realizata catre Aluterm Group. De asemenea, utilizatorii care primesc mesaje de tip email de la Aluterm Group, pe baza adresei de email pot accesa si modifica datele cu caracter personal proprii detinute de Aluterm Group.

2.Tipul de acces

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor avea acces la datele cu caracter personal. Operatorul Aluterm Group permite accesul  programatorilor la datele cu caracter personal după ce acestea au fost transformate în date anonime.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepţionale.

Pentru activitatea de pregătire a utilizatorilor sau pentru realizarea de prezentări se vor folosi date anonime. Angajaţii care predau cursurile de pregătire vor folosi date cu caracter personal pe parcursul propriei lor pregătiri.

La cerere, datele cu caracter personal pot fi distruse. Acestea vor fi sterse din sistemul MICROSOFT Dynamics CRM, din istoricul emailurilor si din programul MAIL CHIMP.  Autorizarea pentru această prelucrare de date cu caracter personal o are persoana responsabila cu sistemul CRM din cadrul Aluterm Group.

3.Colectarea datelor

Operatorul Aluterm Group a desemnat utilizatori autorizaţi pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal în sistemul informational Microsoft Dynamics CRM si Mail CHIMP.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizaţi desemnaţi de operator.

Operatorul Aluterm Group prin sistemul informaţional înregistreaza cine a făcut modificarea, data şi ora modificării. Pentru o mai bună administrare operatorul va lua măsuri ca sistemul informaţional să menţină datele şterse sau modificate.

4.Execuţia copiilor de siguranţă

Copiile de siguranta se realizeaza automat si vor fi pastrate pe serverul Aluterm montat la sediul central.

5.Computerele şi terminalele de acces

Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul, clientul potential, pe care apar date cu caracter personal, sunt poziţionate in sediile Aluterm Group in spatii care nu sunt deschise publicului.

6.Fişierele de acces

Operatorul prin intermediul sistemului MICROSOFT CRM DYNAMICS pastreaza date referitoare la accesarea si moficiarea datelor cu caracter personal fie ca acestea au fost operate manual sau automat.

7.Sistemele de telecomunicaţii

Operatorul Aluterm Group a conceput sistemul de telecomunicaţii astfel încât datele cu caracter personal să nu poată fi interceptate sau transmise de oriunde.

  1. Personalul Aluterm Group responsabil cu prelucararea datelor a luat la cunostinta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcţie de specificul activităţii utilizatorului.
  2. Politica interna a Operatorului Aluterm Group prevedes un set de masuri obligatorii ca au ca scop menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) operatorul va lua măsuri care vor consta în:

a)interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;

b)informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;

c)implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice – mentionam aici sistemul Kaspersky Endpoint, care este instalat pe fiecare statie de lucru.

d)dezactivarea, pe cât posibil, a tastei „Print screen”, atunci când sunt afişate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.

10.Imprimarea datelor Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se realizeaza de operatori avizati Aluterm Group.