Sistem de parcare automat și stație de încărcare a vehiculelor electrice
Uși Tormed pentru Ovidius Clinical Hospital
Modernizare parcare automată subterană la Sala Polivalentă din Cluj
Skymax CE, trape de fum actionate electric
Clădiri verzi, ferestre automate, desfumare, ventilație, automatizări ferestre
Uși atutomate și trape de fum del a kADRA, pentru Momax
Uși automate de la KADRA pentru OBLIO Târgu Mureș
Usi curbe Biasi